SARS COV-2

Informujemy, iż w związku ze stanem epidemicznym i koniecznością zmiany organizacji pracy u zagranicznych producentów czas realizacji zamówień może się wydłużyć.  Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i za cierpliwość. 

RODO

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest LUX TRADE POLAND NATASZA WOJTYŃSKA  z siedzibą w Warszawie przy ul. Herbsta 2a/62.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda oraz  art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) (dalej również: "RODO").
  3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży oraz uprawnień z tytułu rękojmi i niezgodności towaru z umową, a także wynikających z przepisów prawno-podatkowych.
  5. Administrator może przekazywać Państwa dane innym współpracującym z nim podmiotom w celach niezbędnych do realizacji zamówienia (obsługa kurierska), firmie księgowo-rachunkowej, z którą Administrator posiada stosowną umowę, a także innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać Państwa dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji ( Administrator nie prowadzi tego typu działań).
  8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do całkowitego ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem (e-mail: biuro@luxtradepoland.com.pl, tel.: 606775533). Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, gdy zdaniem Państwa naruszono przepisy rozporządzenia  2016/679.
  9. Administrator zapewnia, że stosuje restryktywną politykę przechowywania i przetwarzania danych osobowych, dopełnia wszystkich obowiązków z zakresie polityki bezpieczeństwa i zobowiązuje się do zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.