TKANINY EKSKLUZYWNE
tkaniny.jpg

 

W ofercie Lux Trade Poland ekskluzywne tkaniny francuskie - idealne do kotar, mebli tapicerskich, wyściełania ścian itp. Doskonałe do prywatnych wnętrz, jak i luksusowych hoteli. Francuska jakość, szyk i styl.

 

tel. 606 77 55 33

BEZPIECZNE Płatności
iMoje_508x650.jpg

pobranie, bankowy przelew tradycyjny, szybkie płatności online, imoje, blik, karty płatnicze, raty, gPay, Apple Pay, PayPo, Twisto, Buy Now Pay Later

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 

Polityka prywatności luxtradepoland.com.pl

 

Szanowni Państwo!

Lux Trade Poland prowadzi politykę przechowywania, przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w oparciu o przepisy prawa, najwyższe standardy, zgodną z najnowszym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) (dalej również: "RODO") oraz innymi aktualnie obowiązującymi , tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oświadczam, że Lux Trade Poland przetwarza Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówienia, obsługi ewentualnych reklamacji, wykonania  obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, umożliwienia Państwu dokonania płatności za zakupy.

Jednocześnie informuję, że w przypadku, gdy zdecydują Państwo nie podawać niezbędnych do realizacji zamówienia danych osobowych i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie, realizacja Państwa zamówienia niestety nie będzie możliwa.

Ponadto informuję, że: 

  • mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, całkowitego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w tym celu należy skontaktować się z nami)
  • mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (w tym celu należy skontaktować się z nami), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem
  • mają Państwo prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż naruszone zostały przepisy rozporządzenia 2016/679. 

Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przechowywania i przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. Mogą również zostać usunięte po trzech latach od dokonania przez Państwa zamówienia w serwisie luxtradepoland.com.pl  , a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Lux Trade Poland do ich przetwarzania. Dane osobowe będą przechowywane dłużej w przypadku Państwa ewentualnych roszczeń, w celu dochodzenia roszczenia przez Lux Trade Poland, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 

Zapewniam, że Lux Trade Poland  przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych, a Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne. Wierzę, że zapoznanie się z polityką prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w luxtradepoland.com.pl 

Ewentualne pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do : biuro@luxtradepoland.com.pl

Natasza Wojtyńska - właściciel Lux Trade Poland

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych luxtradepoland.com.pl ?

Administratorem danych osobowych Lux Trade Poland - luxtradepoland.com.pl - (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danym osobowym jest:

LUX TRADE POLAND Natasza Wojtyńska

Ul. Herbsta 2a/62

02-784 Warszawa

NIP: 521-281-76-65

REGON: 142077550

CEIDG: 498258 

Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie Klienci www.luxtradepoland.com.pl (zgodnie z wcześniejszymi wymogami).

 

II. Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w luxtradepoland.com.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Certyfikat Rapid SSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a luxtradepoland.com.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

B. Dostęp do Państwa danych osobowych, mają tylko ci pracownicy luxtradepoland.com.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

C. System IT luxtradepoland.com.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych, w tym zgodne z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO). 

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) , wcześniejszymi wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz nowym ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO). 

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

III. Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy? 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie następujących danych:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników). 

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Lux Trade Poland (luxtradepoland.com.pl) i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są do  DHL, DPD, UPS lub InPost.

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do firmy księgowej.

 

IV. Państwa dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na LuxTradePoland.com.pl 

A. Lux Trade Poland - luxtradepoland.com.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Lux Trade Poland (luxtradepoland.com.pl) automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystają łącząc się z luxtradepoland.com.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na luxtradepoland.com.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji luxtradepoland.com.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

B. Lux Trade Poland - luxtradepoland.com.pl (cookies)

 

Czym są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w Państwa urządzeniach końcowych (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

 

Do czego używamy plików "cookies"?

Luxtradepoland.com.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia luxtradepoland.com.pl rozpoznania Państwa i dostosowania luxtradepoland.com.pl do Państwa potrzeb i preferencji. Pliki „cookies” używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk.

 

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosujemy dwa rodzaje plików "cookies" - "stałe" oraz "sesyjne".

"Sesyjne pliki cookies" - są plikami tymczasowymi, które pozostają na Państwa urządzeniu do czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

"Stałe pliki cookies" - pliki pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Państwo.

 

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Luxtradepoland.com.pl nie gromadzi danych osobywch w plikach "cookies".

 

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z luxtradepoland.com.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w luxtradepoland.com.pl chcieliby Państwo je skasować, mogą Państwo to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez luxtradepoland.com.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania luxtradepoland.com.pl.

 

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w luxtradepoland.com.pl chcieliby Państwo je skasować, mogą Państwo to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez luxtradepoland.com.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania luxtradepoland.com.pl

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w luxtradepoland.com.pl chcieliby Państwo je skasować, można to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

V. LuxTradePoland nie profiluje ani Użytkowników witryny luxtradepoland.com.pl , ani Kupujących w Lux Trade Poland. 

 

VI. Udostępnianie Państwa danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Lux Trade Poland dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

VII. Inne strony internetowe

Lux Trade Poland bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane w luxtradepoland.com.pl linki do innych stron internetowych . W ramach luxtradepoland.com.pl mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych, jednak strony te działają niezależnie od Lux Trade Poland i nie są nadzorowane przez przez Lux Trade Poland. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Lux Trade Poland nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron i zaleca weryfikację każdej z tych stron we własnym zakresie oraz samodzielne podjęcie decyzji w kwestii powierzenia im sowich danych osobowych.

 

VIII. Zmiana polityki bezpieczeństwa Lux Trade Poland – luxtradepoland.com.pl

Lux Trade Poland zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania luxtradepoland.com.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem

https://luxtradepoland.com.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies,124.html

 

IX. Kontakt

Lux Trade Poland kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzysta z podanego przez Państwa numeru telefonu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 606775533 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail biuro@luxtradepoland.com.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 606775533 lub adresem e-mail biuro@luxtradepoland.com.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

LUX TRADE POLAND Natasza Wojtyńska

ul. Herbsta 2a/62

02-784 Warszawa